E-postmarknadsföring för Oracle

Arbetets omfattning

Fast stöd för e-postmarknadsföring och uppdatering och administration av företagets samtliga polska webbplatser och intranätsidor. Tack vare samarbeta med Oracle, vi vet hur man konstruerar effektiva utskick.

Sedan 29 år Oracle Corporation har en ställning som ledande inom programvara för informationshantering, stöder över 275 tusen kunder i världen, inklusive 98 företag från Fortune 100.

1
Bookmark and Share