E-post marknadsföring för Bibby Financial Services

Effektiviteten av kampanjen, kände kunden omedelbart.

Mailing kampanj för att främja tjänster av Bibby Financial Services översätts direkt till intresse och öka försäljningen av tjänster. Kunden är mycket nöjd med resultatet och samarbete.

1
Bookmark and Share