1

Finansministeriet för många agenturer har valt Migomedia

Finansministeriet har litat på Migomedias erfarenhet.

Migomedia har utvecklat en kommunikationsstrategi för sociala medier (Facebook) och genomfört regelbundna aktiviteter på Fanpage t.ex. poster, en frågesport tävlingar, tävling i form av aktiemarknaden spel baseras på skriftlig dedikerad applikationer.

Arbetets omfattning

  • revision av befintlig verksamhet - eftersom kunden redan fanns med marknadskommunikation på Facebook, arbetet var föregått av en detaljerad analys av den verksamhet som tidigare bedrivits kund och konkurrens. Slutsats i form av kvantitativa och kvalitativa rapporter utgjorde basen för ytterligare effektiva åtgärder, översättar inte bara till  det ökade intresset av profil, men också för byggning kundlojalitet
  • en detaljerad kommunikationsstrategi i sociala medier (Facebook)
  • aktiviteter på Fanpage, bl.a. hålla profilen, ständig kontakt med användarna
  • koncept och organisation av tävlingar (Tävlingar av kunskap om investeringar, konceptet och skriva applikation i form av aktiemarknaden spel, vilket medför faktiska satser från börsen)

Aktiviteter staka ut en landsomfattande initiativ Medborgare Aktieägare. Det är ett långsiktigt program som var initierat av Finansministeriet, vid samma tillfälle av börsintroduktioner PZU och Tauron PE och utvecklade under privatiseringen av börsen i Warszawa.

Migomedia erbjuder heltäckande tjänster inom området för sociala marknadsföring, särskilt i utvecklingsländerna och genomföra strategier på Facebook.

Byrån har erfarenhet av att utforma och genomföra bl.a.

  • dedikerade applikationer för Orange, SMG / KRC, franska TV-FOX, TOITOI, Unison, den Regionala Domstolen i Warszawa och många andra
  • tävlingar bl.a. för fransk TV FOX, ministeriet för regional utveckling, Högre Scolan av Logistik
  • frågesport bl.a. för utrikesministeriet
Bookmark and Share